Ecogarantie Sertifikası Nedir?

sertifikalarEcogarantie, dünyada organik ürünler sektöründe kurulmuş bağımsız olarak kurulmuş mesleki birliktir. Ekolojik sertifika ise sayılı sertifikasyon veren firmalardan biri olan Belçikalı Certissy firmasının organik tarım alanında ekolojik ürünler için verdiği önemli bir tescil belgesidir. Ecogarantie, çevreye duyarlı ve dünyanın ekolojik dengesini bozmadan üretim yapan, kozmetik ve temizlik malzemesi firmalarının üretim ve kalite normlarının inceleyen uluslararası bir belgedir.

Ecogarantie için belirlenen kriterler farklı sektörlerden üretici, tüketici ve çeşitli derneklerin bir araya gelmesi ile ortaklaşa oluşturuluyor. Oluşturulan kriterler, her sene gözden geçirilip güncellenmektedir. Bununla birlikte, üretim ve hammadde süreçleri özenle ve dikkatle gözden geçirilip eğer bu süreçlerde çevreye etkisi negatif olan bir madde varsa kullanımına izin verilmemekte ve sertifikalandırma yapılmamaktadır. http://www.ecogarantie.be/en/ecogarantie

Bir yönetim sistemi ve etiket olarak Ecogarantie taşıyan ürünler, belirli bir ürünün ekolojik kalite açısından gereksinimleri karşılayan tüketici garanti ve tanıtım aracıdır. Ecogarantie, yaşam döngüsü ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gelecek nesillerin yeteneğini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan, çevreye saygı, sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan dikkate alır.

Temizlik ürünlerinde Ecogarantie’nin amacı; hammaddelerin seçiminden itibaren sürdürülebilir ve ekolojik denge ilkelerine dayanmaktadır.

Bu bağlamda, sertifikanın özellikleri:

  • GDO ya da üretim zincirinde GDO teknikleri ile genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması yasaktır.
  • Sentetik ürün, renklendirici maddeler ve koruyucu maddeler kullanılmamaktadır.
  • Ürünün özellikleri daha iyi ve daha ekolojik bir alternatif içerik ile kısa vadede değiştirilmesine izin verilmemektedir.
  • Üretimi ve işlenmesinde kullanılan süreçler çevreyi kirletici değildir. Hem insan sağlığını hem de çevreye duyarlıdır. Bu ve bunun gibi biyobozunurluk, ambalajların geri dönüşümü, atık ürünleri gibi, üretim sürecinde önlemler alarak üretim yapılmaktadır.
  • Hayvanlar üzerinde hiçbir teste izin verilmemektedir.

Kriterler

Ecogarantie tarafından geliştirilen ürün özellikleri; bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasındaki dengeyi bozmadan ve ürünün dayanıklılığı ile ilgili hassas bir dengeye dayanmaktadır. Böylece tüketicilerin beklentilerini karşılarken sosyo-ekonomik dinamikler de dikkate alınır.Dolayısıyla, hammaddeler ve Ecogarantie ürünlerinin üretim yöntemleri bir dizi kriteri karşılamak zorundadır.

Dayanıklılık

Ekolojik ürünlerin üretimi, insan haklarına aykırı olmayacak şekilde olmasıyla birlikte şirketin ekonomik açıdan dürüst bir fiyat politikasına sahip olması gereklidir. Hammaddelerin yenilenebilirliğine ve malzemelerin menşeine dikkat edilmelidir. Hayvanlar üzerinde nihai ürünlerin test edilmesi kesinlikle yasaktır.

Güvenlik

Ecogarantie, ürün güvenliği için Belçika ve Avrupa mevzuatlarına uyulmasını gerektirir. Bu önlemler, her kuruluşun aldığı önlemlerdir.

Çevre

Çevreye etkisi mümkün olduğunca en az seviyede tutulmalıdır. Bu özellikte, ürünün ekolojik kalite standartlarını uygulamakla yükümlü olduğu zorunluluklar yer almaktadır.

Kontrol

Ecogarantie ürünleri bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından kontrole sunulur.